1. Mục đích thu thập và phạm vi thu thập thông tin?

Khi khách hàng mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, các thông tin cơ bản của khách hàng được lưu lại như địa chỉ, số điện thoại, email, tên khách hàng, sản phẩm khách hàng lựa chọn.

Gamatech có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang bạn đã xem, số liên kết bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website Gamatech.com.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Gamatech.com.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy cập.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Gamatech thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ dài hạn phục vụ cho mục đích bảo hành sản phẩm.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Gamatech

178 Lạc Trị, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số 2 Trần Vỹ, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội

0339.353.426/ 0942.533.874 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được Gamatech cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Gamatech. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng.

Gamatech cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng.